Author Emil Ivanov

„Младежи в действие за еко“

Хора от осем държави имаха възможност да участват в невероятен проект, проведен в Есен, Германия. Само за една седмица, 4-11.03.23 г., участници от България, Румъния, Турция, Испания, Португалия, Унгария, Германия и Холандия успешно задълбочиха знанията си по основната тема – Промените на климата и намериха нови приятели. Целите на проекта бяха да образова младите хора […]

Проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“

Сдружение „Активно общество “ изпълнява проект „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“. Проектът се финансира по договор № BG05SFOP001-2.025-0144-С01 от дата 23.08.2022 година  по Оперативна програма „Добро управление”, Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики […]

Проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“

През декември 2020 година Сдружението стартира изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда“, договор  №BG05M2OP001-3.017-0041-C01,  финансиран отОперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие.  Осигуреното финансиране е в размер на 224 716,80 лв, а […]

Спаси Едно Дърво

Кампания Спаси едно дърво стартира, като обща инициатива на Сдружение Активно общество и Младежки Парламент Видин. Първоначалната идея беше да е еднократна кампания, но екипът на сдружението реши че толкова хубава, полезна и успешна инициатива заслужава да се повтори. От тогава кампанията се реализира свяка година, като събирането на непотребна хартия за рециклиране е целогодишно. […]

Проект Sustainable Global Objectives Applied by Local Youths (GOAL)

Проектът създаде младежка мрежа в трансграничната зона, посветена на познаването, разбирането и признаването на Целите за устойчиво развитие като важен въпрос. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, с водещата организация „Proactive“.  Организация „Proactive” от град Ниш, Сърбия, притежава над 10 годишен опит в работата с младежи. Партньори в проекта са […]

Сдружение „Активно общество“ успешно обучи младежи за рисковете от зависимостите

Над 30 младежи на възраст от 15 до 29 години се включиха в обучение „Не!Зависим!“, благодарение на което се подобри информираността им за рисковете от развиването на различни зависимости, последиците от това и възможните способи за превенция. Обучението бе организирано от Сдружение „Активно общество“ и се проведе в залата на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен […]

Проект „Не!Зависим“

Проект „Не!Зависим“, който е финансиран от „Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.“ на Министерство на младежта и спорта. Проектът  се изпълнява в периода 15.07.2022 г. – 31.10.2022 г.  Целева група са младежите от област Видин на възраст от 15 до 29 години, а целта […]

Младежи за модерен Видин

Проектът „Младежи за модерен Видин“ е насочен към към един нетрадиционен за развита Европа проблем, пред който обаче се оказаха безсилни местна власт, гражданско общество и младежки групи в град Видин. Става въпрос за масовото облепяне на града с некролози, които са силно концентрирани в централна градска част. Това създава множество проблеми пред туризма и туристическия бизнес […]

Инициатива за почистване

На 19.02.2014г. членове на СНЦ „Активно общество“, както и доброволци проведоха акция по почистване на популярната изворна чешма между селата Ботево и Симеоново, по идея на Катя Кирилова – един от доброволците. Взеха активно участие и Павла Цветкова, еколог и доброволец, както и членове от сдружението: Джована Аспарухова, Емил Иванов и Георги А. Георгиев(снимки). Въпросната […]

Спаси едно дърво

Сдружение „Активно общество“ и Детски и младежки парламент – Видин, с любезното съдействие на Община Видин организират доброволческа кампания за отбелязване на Деня на река Дунав – 29 юни, под надслов „Спаси едно дърво“. По време на кампанията се поставиха, специално изготвени за целта „кошчета“ на видни места в институционални и обществени сгради, както и […]

КОНТАКТИ