Кръгла маса за младежките политики в град Враца

Кръгла маса за младежките политики в град Враца

Сдружение „Активно общество“  и Сдружение „Модерна Враца“Ви канят на кръгла маса, която ще се проведе на 21 август от 10:00 часа в град Враца в  Библиотеката на Младежки център Враца.  На събитието ще представим изводите от направените доклади представящи съществуващите практики и основните нужди при формирането на младежките политики в общините Видин и Враца, както и най-добрите европейски практики в сферата на младежките политики.

Събитието се реализира в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0144 „Активно гражданско общество за открито и ефективно управление в северозападна България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Info

  • Category:

КОНТАКТИ