Съобщение за предстояща информационна и мотивационна кампания в град Дунавци

На 26 март Сдружение „Активно общество“ – Видин ще проведе информационна и мотивационна кампания в град Дунавци. Събитието, което ще започне от 16:00 ч., ще се проведе на площада в кв. Гурково.
Кампанията се провежда в рамките на проект „Активни мерки за заетост в пограничния регион на сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“ и ще е на тема „Придобиването на квалификация/преквалификация – предпоставка за успешна интеграция и реализация на пазара на труда“. Гражданите ще бъдат информирани по няколко теми: Принципът „Учене през целия живот“; Представяне на проект „Активни мерки за заетост в района на погранично сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“; Представяне на възможности за обучения.
Заповядайте!

 

   
© Активно Общество