Озеленяване на междублоково пространство и рехабилитация на прилежаща детска площадка в гр. Видин.

С проекта ще се подобри физическата, жизнената и екологичната среда на междублоково пространство в гр. Видин. Ще се рехабилитира съществуващата детска площадка, ще се възстановят зелените площи и ще бъдат засадени нови дръвчета, храсти и цветя на отбелязаните върху скицата с номера три градинки. Трите цветни градинки ще бъдат оградени с дървена оградка. С реализирането на проекта се цели придаване на естетическа визия на междублоковото пространство и детската площадка, което от своя страна ще допринесе за по-пълноценното и приятно изкарване на свободното време на децата, младите и по-възрастните хора от квартала.
Голяма част от междублоковите пространства в гр. Видин са занемарени, замърсени и с незначителна или липсваща тревна и цветна площ. Междублоковото пространство, което целим да обновим с настоящия проект, обхваща съществуваща детска площадка, зелени площи и настилка. Съоръженията на детската площадка са силно амортизирани. Необходимо е тяхното обезопасяване и пребоядисване. В резултат от реализирането на проекта ще се осигури използването на пълния капацитет на пространството чрез разширяване на цветните и зелени площи, както и засаждане на декоративни дървета и храсти.