Стани дарител

Стани дарител на сдружение АКТИВНО ОБЩЕСТВО, помогни за постигане на целите:

 

Райфайзен Банк

IBAN: BG15RZBB91551003826127

BIC: RZBBBGSF

 

Благодарим Ви!

   
© Активно Общество