Консултантска дейност

Сдружение АКТИВНО ОБЩЕСТВО предоставя консултантски услуги в следните сфери на дейност:

 1. Управление на проекти.
 2. Регистрации и административни дейности за фирми и НПО.
 3. Икономически и финансов анализ на предприятия.
 4. Информационни услуги.
 5. Изработка на уеб сайтове.
 6. Уеб и графичен дизайн.
 7. Сигурност.
 8. Младежки дейности.
 9. Проектни дейности - разработване на проекти, лобиране, застъпничество.
 10. Екология и опазване на околната среда - екологични оценки.
 11. Правни консултации.
 12. Организиране на събития.
 13. Активно гражданство.
   
© Активно Общество